Bedre rygghelse med Rodeo

Bedre rygghelse
med Rodeo

Skole

Skole

Kontor

Kontor

Hjemme

Hjemme

Skole

Skole

Kontor

Kontor

Hjemme

Hjemme

Forebygging og forbedring – til å stole på

“Rygglidelser er den vanligste årsaken til sykefravær, og den enkeltlidelsen som koster samfunnet mest. Rodeo-stolen er utformet av fagfolk. Målet er å forebygge slitasje og smerter, og forbedre rygghelsen. Utvikleren av Rodeo, fysioterapeut Frode Skretting har studert vitenskapen bak bevegelse, og er spesialist innen allmennfysioterapi.
Les mer om rodeo chair
Om oss
Klikk her for flere nyheter
Nyheter
Rodeo Chair stimulerer til liv og bevegelse og bryter med et sittemønster som bidrar til en svakere og stivere kropp