Rodeo i skolen

Rodeo Stolen hjelper både for konsentrasjon og helse - en bedre læringsarena

Se filmen her

Et sittekonsept i bevegelse som fremmer god rygghelse

Rodeo er et utviklet sittekonsept som fremmer god rygghelse gjennom å legge til rette for en aktiv sittestilling og bruke menneskets narturlige trang til å bevege seg til enhver tid.

De skolene som har valgt Rodeo har fornøyde elever, lærer og foreldre.

 

Rodeo anbefales til skoler 

Colin Pritchard-Davies er rektor
ved Eiganes skole, som har hatt et prøveprosjekt med Rodeo-stoler siden høsten 2016. Han sier at de har svært gode erfaringer.

– Vi vet at barn er i mindre fysisk aktivitet enn tidligere, men Rodeo-stolen gjør at de «trener» i klasserommet, noe som er veldig bra. Elevene er fornøyde, lærerne er fornøyde, og jeg er fornøyd. Bruken av Rodeo på Eiganes har også resultert i mindre støy i klasserommet.

– Elever med litt kroppslig uro får ut mye energi ved å kunne være i bevegelse på stolen sin. I tillegg lager det mindre lyd når man fysisk snur seg på Rodeo-stolen kontra en vanlig stol med fire bein. Det er med på å skape et roligere klassemiljø, med den virkning at barna lærer bedre. Jeg mener at skoler som driver med fornying absolutt bør se på Rodeo som et alternativ når de vurderer nye stoler, sier rektoren, som også har en Rodeo-stol på kontoret sitt. 

 

Universitetet i Stavanger har gjennomført tester på barn i 6. klasse i Hå kommune:  

 

Balansestolens påvirkning på ryggmuskulatur, «Biering Sørensen test»


Gutter: Intervensjon-gruppe; fremgang i ryggstyrken på 39,9%
Kontrollgruppen; fremgang i ryggstyrken på 13,9%
Jenter: Intervensjon-gruppen; fremgang i ryggstyrken på 87,5%
Kontrollgruppen; tilbakegang i ryggstyrken på -16,6%

Konklusjon: Det er en signifikant bedring i ryggstyrken hos intervensjongruppen for begge kjønn. Jenter i intervensjonsgruppen har hatt en større effekt av å bruke Rodeostolen enn guttene.

 

Barnehage

Barnehagendagen er fylt med mye aktivitet. Overgangen til skolen kan være ganske så hard for noen barn. Rodeo kan gjøre overgangen fra barne hagen  til skolen mindre vanskelig for aktive barn.
 

Barneskole

Målet med Rodeo har vært å utvikle et sittekonsept som fremmer god rygghelse gjennom å legge til rette for en aktiv sittestilling og bruke menneskets naturlige trang til å bevege seg til enhver tid.

Ungdomsskole

Helsedirektoratets studier viser at en tenåringsgutt sitter stille 70% av dagen. I vokseperioden, hvor barn utvikler muskulaturen, stivner de i et sittemønster som bidrar til en svakere og stivere kropp. Slike innlærte aktivitetsvaner videreføres til voksenlivet. Heldigvis kan disse endres.

Aktive barn = lykkelige barn

Universitetet i Stavanger utførte målinger i 2015 og 2016, som viser en signifikant bedring av ryggstyrke hos elever som sitter på en Rodeostol, sammenlignet med vanlig stol. 

Rodeostol - Design med funksjon

rodeo_ergo
rodeo_ergo
Rodeo-stolen ivaretar din narturlige bevegelsestrang. Den runde formen oppfordrer til en aktiv og balansert sittestilling. Du stimulerer sentralnervesystemet og sitter behagelig, uten å gå på kompromiss med resten av interiøret. 
Resultat? - En sterkere rygg


 
Produktinfo & dokumentasjon
Produktinfo
UiS har utført målinger som viser signifikant 
bedring av ryggstykre hos elever som benytter Rodeostol