Bruken av Rodeo i klasserommet har resultert i mindre støy med den virking at barn lærer bedre.

Sier Rektor på Eiganes Skole
Bruken av Rodeo i klasserommet har resultert i mindre støy med den virking at barn lærer bedre.
Les om Rodeo i desember utgaven av Rosenkilden, Næringensforeningens magasin i Stavanger.
 
Flere aktuelle saker: