Ramstad skole har valgt Rodeo igjen!

Ramstad skole har valgt Rodeo igjen!
Ramstad skole kjøpte inn stoler til 3  8. klasser skoleåret 2016/17 for byggetrinn 1. Vi er veldig takknemling med den tilliten de har gitt oss med å velge oss  igjen på byggetrinn 2.

Ramstad skole - med rom for alle!

Elevene ved Ramstad skole har som mål å være et inkluderende læringsmiljø der de kan utvikle sine talenter og interesser i samarbeid med andre. Skolens satsingsområder er vurdering for læring, utvikling av digital kompetanse, klasseledelse og godt læringsmiljø. Nå også fokus på aktiv læring med Rodeostolen som styrker ryggen. 

I dag teller skolen litt over 500 elever fordelt på 18 klasser. Det er ca 60 ansatte hvorav 45 er lærere.
Flere aktuelle saker: