Rygghelse og aktiv læring er investering i fremtiden...

NHO konferansen er i full gang og fremtiden viser at vi trenger alle kvinner og menn i arbeid...
Rygghelse og aktiv læring er investering i fremtiden...
En kartlegging gjennomført av Helsedirektoratet i 2012 viste at 6-åringer bruker omtrent 50 prosent av dagen til stillesitting, mens 9- og 15-åringene sitter stille omtrent 60 og 70 prosent daglig.

– Vi ønsker gjennom Rodeo- stolen å bidra med en løsning på folkehelseutfordringene med at
dagens barn og ungdom er stadig mer stillesittende, spesielt med tanke på ryggproblemer, sier Randi Karin Sudmann Tunheim, daglig leder i Rodeo Holding AS, som har utviklet et hjulformet sittekonsept som fremmer god rygghelse gjennom en aktiv sittestilling. 

– Vi vet at barn er i mindre fysisk aktivitet enn tidligere, men Rodeo-stolen gjør at de «trener» i klasserommet, noe som er veldig bra. Elevene er fornøyde, lærerne er fornøyde. Bruken av Rodeo skapet også mindre støy i klasserommet som fremmer lærings utbyttet.
Flere aktuelle saker: