Rygghelse på Stortinget

Rodeo hadde møte med Margret Hagrup i går for å fremme rygghelse i skole og arbeid.
Rygghelse på Stortinget

I dag har Rodeo vært på sortinget og besøkt Margret Hagrup slik at stortingsrepresentanter kan prøve ut Rodeo stolen.
Vi er opptatt at rygghelse skal komme alle til gode og ønsker derfor å bevistgjøre politkere hvor viktig dette er i folkehelsperspektivet.  I dag sitte et barn opp til 90 timer i uken. Ny tekologi og nye vaner gjør at aktiviteten går ned. Rodeo sørger for aktiv sitting som kan brukes på skole, kontor og i hjemmet. . Gode vaner fra barndom tas med i voksen alder.
Aktive barn = lykkelige barn 
 
Flere aktuelle saker: