Rodeo stolt leverandør til Næringsforrenigen i Stavanger

...ved flytting inn i nye lokaler har Næringsforreningen valgt lokalt design Rodeo
Rodeo stolt leverandør til Næringsforrenigen i Stavanger
Næringsforeningen i Stavanger-regionen er landets største næringsforening og handelskammer. Helt siden organisasjonen ble etablert i 1836 har vi jobbet på vegne av våre medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. De er regionens største møtearrangør, vi utgir næringslivsmagasinet Rosenkilden og har en rekke tjenester og tilbud til næringslivet.

Næringsforeningen er til stede i hele Stavanger-regionen – fra Dalene i sør til Ryfylke i nordNæringsforeningen har en lokal tilstedeværelse i hele regionen med egne ressursgrupper. Disse fungerer nærmest som lokalkontor og arbeider med lokale utfordringer, men i et regionalt perspektiv. Et grenseløst næringsliv i en stadig mer grenseløs region. Det arrangerer egne medlemsmøter i Egersund, Bryne, Gjesdal, Sandnes, Sola, Risavika, Randaberg, Rennesøy, i Ryfylke og i Stavanger. Er du ikke medlem? 
Flere aktuelle saker:
Rodeo Holding AS
PB 138
4367 Nærbø
ORG.NR: 997 982 673MVA
KUNDESERVICE: +47 950 56 823
info@rodeochair.no
Rodeo-stolen er patentsøkt (PCT/NO2013/050156), designbeskyttet og varemerkebeskyttet.