Rodeo på kontor

Rodeo chair hjelper både for konsentrasjon og helse

Se filmen her

Et sittekonsept som fremmer god rygghelse

Rodeo er et sittekonsept som fremmer god rygghelse gjennom å legge til rette for en aktiv sittestilling og bruke menneskets narturlige trang til å bevege seg til enhver tid. Ryggplager er den vanligste årsaken til sykefravær og den enkeltlidelsen som koster samfunnet mest. Rodeo-stolen er utformet av fagfolk. Hensikten er å forebygge slitasje og smerter  - forbedre rygghelsen. 
Rygglidelser er den vanligste årsaken til sykefravær og den enkeltlidelsen som koster samfunnet mest. Rodestolen er utviklet av fagfolk.
Hensikten er å forebygge ryggplager og fremme global rygghelse.

Sitt deg ryggsterk på jobb

Se vår film...

Rodeostol - Design med funksjon

Rodeo-stolen ivaretar din narturlige bevegelsestrang. Den runde formen oppfordrer til en aktiv og balansert sittestilling. 

Universitetet i Stavanger utførte målinger i 2015 og 2016, som viser en signifikant bedring av ryggstyrke hos en som sitter på en Rodeostol, sammenlignet med vanlig stol. Rodeo ivaretar din naturlige bevegelsestrang. Den runde formen oppfordrer til en aktiv og balansert sittestilling. Du stimulerer sentralnervesystemet og sitter behagelig, uten å gå på kompromiss med resten av interiøret.
Resultatet? 
En sterkere rygg - like mye hos voksne som hos barn! 

RODEO = fremmer global rygghelse

Forhandlere


Kontaktinformasjon:
Tlf: 51 88 75 00

kjosavik@norengros.no
07.00 – 16.00 (man-fre)

Kontaktinformasjon:
Tel: 67 16 71 00

firmapost@kinnarps.no
07.00 – 16.00 (man-fre)

Kontaktinformasjon:
Tlf:  33 72 98 00

bestilling@lekolar.no
Åpningstider: 08.00-16.00 (man-fre)
 
Den runde formen oppfordrer til en aktiv og balansert sittestilling. Du stimulerer sentralnervesystemet og sitter behagelig, uten å gå på kompromiss med resten av interiøret.
Rodeo Holding AS
PB 138
4367 Nærbø
ORG.NR: 997 982 673MVA
KUNDESERVICE: +47 950 56 823
info@rodeochair.no
Rodeo-stolen er patentsøkt (PCT/NO2013/050156), designbeskyttet og varemerkebeskyttet.